คำถามที่พบบ่อย

ทำการจอง

ข้อแนะนำในการจองอย่างง่าย ๆ แค่ใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม และเมื่อการชำระเงินสำเร็จ ท่านจะได้รับใบยืนยันการจอง และท่านจะได้รับ E-Ticket ส่งถึงท่านในอีเมล

ท่านสามารถชำระได้โดย บัตร VISA Debit/Credit, MasterCard American Express.

เราแนะนำให้ท่านจองก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถสอบถามได้ หากท่านต้องการจองที่กระทันหัน

สำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-10 ปี ค่าโดยสารต่อที่นั่ง เท่ากับราคาปกติ สำหรับโดยสารรวม, สำหรับแบบเหมา
อายุผู้โดยสารเด็กนับจากวันเดินทาง
โดยสารมารถเช็คอายุได้จากพาสปอร์ต หากสำรวจแล้ว เด็กอายุเกิน 10 ปี เกินจากราคาเด็ก ท่านสามารถจ่ายส่วนต่างได้กับคนขับรถโดยตรง

มาตรฐานของการเดินทางโดยทั่วไป อนุญาตให้มีสัมภาระติดตัวได้เป็น กระเป๋าสะพาย 1 ใบ กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ ต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน โดยขนาดกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 90 ซม. x 75 ซม., กระเป๋า 56 ซม. x 45 ซม..
หมายเหตุ: หากท่าจองแบบเหมา แล้วท่านมีรถเข็นมาด้้วย กรุณาระบุ และเพื่อแน่ใจว่า พาหนะที่ที่จอง สามารถบรรทุกไปได้
สัมภาระที่เกินมา : หากท่านจองเป็นแบบโดยสารรวม และมีสัมภาระชิ้นใหญ่ หรืออุปกรณ์กีฬา อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
หากท่านจองแบบเหมา และสัมภาระมากเกินกว่าที่จะสามารถบรรทุกไปได้ในคันเดียว อาจมีการต้องจองพาหนะเพิ่ม เพื่อขนสัมภาระของท่าน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยไม่มีการคืนเงินจากเดิ่มที่ได้จองไปแล้ว

เพราะ การเดินทางขึ้นอยู่กับเวลาของเรือโดยสารด้วย ซึ่งหากท่านออกเดินทางช้ากว่าที่กำหนด อาจไม่ทันรอบเรือ

พนักงานขับรถ จะรอท่าน จนถึง 2 ชั่วโมง หลังเวลาเครื่องลงตามเวลาปกติ หากท่านล่าช้าเกินกว่า 2 ชั่วโมง กรุณแจ้งให้เราทราบโดยด่วนตามช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ ซึ่งหากไม่แจ้ง จะมีค่าใช้จ่ายในการรอ ชั่วโมงละ 200 บาท ซึ่งหากไม่มีการติดต่อเข้ามาในกรณีล่าช้า จะถือเป็นการยกเลิกโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถือเป็นการยกเลิกอัตโนมัติ โดยไม่มีการคืนเงิน

กรณาเช็คในกล่องอีเมลแสปม หากท่านยังไม่ได้รับทางกล่องอีเมลเข้า อีเมล์ล คือ transfers@avitasea.com หรือ สามารถติดต่อเรา ตามเบอร์ที่ให้ไว้

การชำระเงิน และ รับเงินคืน

เว็ปไซด์เรามีการลงทะเบียนระบบรักษาความปลอดภัย SSL certificate ซึ่งในการที่ท่านชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทุกครั้ง จะมี SMS เข้าไปยังโทรศัพท์ของท่านเพื่อเป็นการยืนยัน ว่าท่านได้เป็นคนทำรายการจริง

การยกเลิกการจอง

ท่านสามารถยกเลิกได้ 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง โดยได้รับเงินคิน หักลบกับค่าธรรมเนียมการคืนเงิน 500 บาท (ค่าธรรมเนียมนี้ สำหรับการทำรายการคืนเงินผ่านระบบ) โดยการคืนเงิน จะคืนผ่านช่องทางที่ท่านขำระ โดยหากการยกเลิกน้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถรับเงินเคืนได้
หมายเหตุ - ในกรณีที่ 'ไม่มาแสดงตัวในวันเดินทาง' ไม่สามารถรับเงินคืนได้
Your outbound journey date is the first part of a return journey or the date of a one way journey, depending on your booking.
You cannot cancel your return journey when it is booked as part of a return service after the outbound journey date has passed. Cancellation credit cannot be moved between bookings.

พบกับพนักงานขับรถ

ข้อมูลสำคัญ: พนักงานขับรถ จะรอรับท่าน พร้อมกับป้ายชื่อของท่านที่ระบุในใบจอง

การนัดพบที่สนามบิน เจ้าหน้าที่จะรอท่านบริเวณทางออกของผู้โดยสารขาเข้า หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋า

การนัดพบที่โรงแรมฯ เจ้าหน้าที่ของเรา จะรับท่านบริเวณล้อบบี้โรงแรมฯ พร้อมกับป้ายชื่อของท่านที่ระบุในใบจอง

โดยจุดนัดพบแต่ละสถานที่นั้น จะมีระบุในใบจองของท่าน

Have a question?